graaa   -    Gråbrødre Arkitekter er en fynsk tegnestue der yder professionel rådgivning omkring arkitektur, planlægning og byggeri. Ethvert byggeri efterlader et udsagn om evnen til at skabe og bygge, eller mangel på samme. Det er vi bevidste om.

  • Vejstrup Forsamlingshus

    28. april 2020

    Vejstrup Forsamlingshus •  I samarbejde med forsamlingshusets brugere, har vi tegnet et dristigt forslag til renovering og transformation af det gamle samlingssted fra 1911. Husets kommende brug og genbrug af byggematerialer har været omdregningspunkt for forslaget. I det kommende hus indgår ca 40.000 genbrugsmursten, der skal renses ned af husest egne brugere.  

    Seneste oversigt

info • Arkitektpraktikant til nye læringsformer • Vi søger en arkitektstuderende, der har lyst til at arbejde med nye læringsformer i institutionsindretning.

 

info • Indvielse af Børnehuset Elverhaven •   Ny naturbørnehave i Odense er indviet.

 

info • Indvielse • På Ørkildskolerne i Svendborg har vi indviet fem nye faglokaler. Madkundskablokalerne er indrettet så de også fungerer som produktionskøkkener (LOMA). Køkkenerne er indrettet med områder for koldt, varmt, grov, bage og opvask. Hermed er der forsøgt at gøre grundlæggende op med den tidligere undervisning i faget, hvor der blev tænkt 'familieundervisning'