Provstegårdskolen

Provstegårdskolen     På Provstegårdskole i Odense er diverse renoverede faglokaler indviet.  I det oprindelige lokale for husgerning er indretning, inventar og overflader fornyet til tidens standarder og faget hedder nu madkunskab. I de tidligere skolegårdstoiletter er indrettet ny SFO. Et markant ovenlys er etableret og i gårdmiljøet udtrykker ovenlyset sig som en rampe til leg og ophold.